วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หลักฐานการทำเรื่องขอจบหลักสูตร



รูปถ่ายที่ถูกต้อง ยื่นเรื่องขอจบ


รูปนักศึกษาชาย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว



รูปนักศึกษาหญิง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว





ไม่มีความคิดเห็น: